A A A

Hertar ađgerđir á Ísafirđi, Hnífsdal og Bolungarvík vegna Covid-19

1.04 2020 | Gylfi Ólafsson

Ponizej po Polsku

English below

 

Aðgerðastjórn almannavarna á Vestfjörðum hefur í samráði við sóttvarnalækni og almannavarnardeild ríkislögreglustjóra ákveðið að bregðast við Covid-19 smiti í Bolungarvík, Hnífsdal og á Ísafirði með hertum aðgerðum, eins og hér greinir:

 • Leik- og grunnskólum í Bolungarvík og á Ísafirði verði lokað frá og með morgundeginum 2. apríl 2020. Þó skulu börn á forgangslistum fá vistun á leikskólum og 1. og 2. bekkjum grunnskóla.   

 • Samkomubann verði miðað við 5 manns (þetta á þó ekki við um fjölskyldur sem búa á sama heimili).    

 • Fjöldi viðskiptavina í stærri verslunum (>150 fermetrar) sé að hámarki 30 á hverjum tíma.

 • Hvatt er til þess að fólk haldi sig heima, haldi samskiptafjarlægð, takmarki ferðir og fylgi leiðbeiningum yfirvalda.

Þeim vinnustöðum eða hópum sem telja sig þurfa undanþágu er bent á að sækja um slíkt hjá heilbrigðisráðuneytinu.

 

Rauði Kross Íslands veitir fólki í sóttkví og einangrun aðstoð í síma, 1717.

Þessi ráðstöfun er tímabundin, ætluð til að hefta Covid-19 smit. Smitrakning stendur yfir og beðið er niðurstöðu nokkurs fjölda sýna sem tekin hafa verið.

 

Ákvörðunin tekur að svo stöddu ekki til Suðureyrar, Flateyrar, Þingeyrar eða Súðavíkur. Er það á grundvelli stöðu smitrakningar í dag. Áfram eru íbúar á þessum stöðum hvattir til að fylgja almennum reglum og leiðbeiningum.  

 

Fólk sem finnur til einkenna á að halda sig heima og hafa samband við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða í síma 450 4500 eða á heilsuvera.is. Tekin eru sýni alla virka daga á Ísafirði kl. 10-11, en fyrst þarf að fá samband við lækni. Spurningum um sjúkdóminn sjálfan er mörgum svarað á Covid.is.

 

Frekari upplýsingar um þessar reglur verða veittar í netfanginu yfirstjorn-lvf@logreglan.is og á Facebook-síðu Lögreglunnar á Vestfjörðum.

 

Aðgerðastjórn almannavarna á Vestfjörðum, 1. apríl 2020.

 

Zaostrzenie działań z powodu Covid-19 w Bolungarviku oraz Isafjordzie

Wydział Ochrony Ludnośći i Zarządzania Kryzysowej na Westfjordach w porzumieniu z epidemiologami oraz Wydziałem Głównym Ochrony Ludnośći i Zarządzania Kryzysowego Kraju, postawnowili zareagować na zakażenie Covid-19 w miejscowościach: Bolungarvik, Hnifsdalur oraz w Isafjordur zaostrzeżonymi działaniami o których jest mowa poniżej:

 • Przeczkola i szkoły podstawowe w Bolungarviku oraz Isafjordzie będą zamknięte od dnia jutrzejszego 2. Kwietnia 2020. Lecz dzieci które są zapisane na listach priorytetowych dostaną miejsce w przeczkolach, oraz klasy 1.- 2. W szkołach podstawowych. 
 • Zakaz spotykań masowych zostają zmniejszone do 5 osób. ( nie dotyczy rodzin które maja ten sam adres zamieszkania ) 
 • Liczba klientów w większych sklepach  (>150 metrów kawadratowych ) wynosi maksymalnie 30 osób. 
 • Ludzie są zachęcani do pozostania w domach, utzrymywaniu odległości komunikacyjnej, ograniczenia wszelkich podróży i przestrzegania wytycznych rządu.

Miejsca pracy lub grupy które uważają że potrzebują wyjątku, zaleca się  złożenia specjalnego wniosku w Ministerstiwe Zdrowia. Czerwony krzyż oferuje swoją pomoc telefoniczną podczas kwarantanny oraz izolacji numer telefoniczny 1717. Te środki są  tymczasowe, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia Covid-19. Śledznie infekcji jest w trakcie, oraz oczekujemy na wyniki z wielu próbek które zostały pobrane. 

 

Powyżej zastosowania nie tyczą się miast: Sudureyri, Flateyri, Þingeyri oraz Sudaviku. Jest to na podstawie śledzenia zakażeń z dnia dzisiejszego. Mieszkańcy tych miast są dalej proszeni o  przestrzeganie wszelkich zasad i instrukcji. 

 

Ludzie którzy odczuwają jakiekolwiek objawy są prosznie o pozosatnie w swoich domach oraz o kontakt  telefoniczny z Instytutem Zdrowia na Westfjordach ( Szpitalem w Isafjordur) numer telefoniczny: 450 4500 lub przez heilsuvera.is. Próbki są pobierane w dni robocze w godzinach 10- 11, przed przybyciem proszę się najpierw skontaktować z lekarzem. 

 

Wszelkie pytania i odpowiedzi dotyczące zakażenia Covid-19 można znaleść można na stronie Covid.is. Więcej informacji na temat tych zasad można uzyskać przez wysłanie wiadomości na pocztę internetową yfirstjorn-lvf@logreglan.is lub na facebook stronie Policji na Vestfjordach ( Lögreglan á Vestfjörðum). 

 

Restrictions in Ísafjörður, Hnífsdalur and Bolungarvík in Response to Covid-19

The Local Crisis Coordination Center, in cooperation with the Chief Epidemiologist, Department of Civil Protection and Emergency Management, has decided to take further action regarding restrictions of movement in response to confirmed Covid-19 infections in Ísafjörður, Hnífsdalur and Bolungarvík, as follows.

 • All kindergartens and primary schools are suspended effective 2nd April. Children on priority lists in kindergartens and 1st and 2nd grade are exempt from this. Parents who work in healthcare or in essential roles are applicable for the priority list, see www.island.is. 

 • Gatherings of more than 5 people are not allowed, except within families. 

 • Large shops are restricted to 30 customers at a time.

 • People are encouraged to stay at home, maintain social distance, limit travel and follow other instructions from the The Directorate of Health. 

Essential workplaces can apply for exceptions from the Ministry of Health. 

 

The Red Cross offers people assistance in getting necessities, such as groceries. Call 1717. 

 

This is a temporary measure, intended to halt the spread of Covid-19. Health authorities are working on tracing possible infections. Results from more tests are awaited. A significant number of people are in quarantine and isolation already.

 

At this time, the decision does not apply to Suðureyri, Flateyri, Þingeyri and Súðavík, based on the status of infection-tracking today. However, all residents are encouraged to follow general rules and directions from health authorities.

 

People that feel symptoms should stay at home and contact the Westfjords Healthcare Institute (Heilbrigðisstofnun Vestfjarða) on tel. 450 4500. Tests for Covid-19 are taken every day in Ísafjörður at 10-11 o’clock, however, everyone needs to contact a doctor at the Westfjords Healthcare Institute first. Many questions regarding Covid-19 infection are answered on wwww.covid.is

 

For further information on these rules please contact yfirstjorn-lvf@logreglan.is and the Westfjords Police Facebook page “Lögreglan á Vestfjörðum”

The Local Crisis Coordination Center  April 1st 2020

Viđbrögđ viđ Covid-19 smiti í Bolungarvík

31.03 2020 | Gylfi Ólafsson
1 af 2

Ponizej po Polsku
English below

 

Covid-19 smit hefur verið staðfest í Bolungarvík og grunur er um fleiri. Aðgerðastjórn almannavarna á Vestfjörðum hefur því ákveðið, í samráði við sóttvarnalækni, almannavarnardeild ríkislögreglustjóra og skólayfirvöld að fella niður kennslu á mið- og unglingastigi (5.-10. bekkur) Grunnskólans í Bolungarvík. Viðbrögð þessi taka gildi frá og með morgundeginum, 1. apríl 2020, og gilda þar til annað verður ákveðið. Allir nemendur og kennarar á þessum stigum skulu halda sig heima í úrvinnslusóttkví meðan sýni eru greind. Þeir sem eru í úrvinnslusóttkví skulu fara að sömu fyrirmælum og aðrir þeir sem eru í heimasóttkví. 

 

Á þessu stigi er ekki talin þörf á algjöru samkomubanni í Bolungarvík. Hins vegar er tilefni til að hvetja fólk til að halda sig heima, halda samskiptafjarlægð, takmarka ferðir og fylgja að öðru leyti leiðbeiningum yfirvalda. Unnið er að smitrakningu og beðið niðurstaðna úr sýnatökum. Nokkur fjöldi einstaklinga er nú þegar í sóttkví.


Fólk sem finnur til einkenna á að halda sig heima og hafa samband við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða í síma 450 4500. Tekin eru sýni alla virka daga á Ísafirði kl. 10 - 11, en fyrst þarf að fá samband við lækni.

 

Sjá nánar leiðbeiningar um sóttkví.

Aðrar gagnlegar upplýsingar.

 

Aðgerðastjórn almannavarna á Vestfjörðum.

 

Rekcja na zarażenie się Covid 19 w Bolungarvíku

W Bolungarvíku zostało pozytywnie potwierdzony przypadek zarażenia na Covid- 19 i jest podejrzenie o wiecje zarażeń. Operacje ochrony ludności na Vestfjordach zadecydowało wraz z epidemiologam, Wydziałem Obrony Cywilnej Krajowego Komisarza Policji i władzami szkoły o wyłączenie programu nauczyania klas 5.-10. w Szkole podstawowej w Bolungarvíku.

 

Reakcje te zaczną obejmować od 1. Kwietnia 2020r. i obowiązują dopóki nic nowego nie zostanie ogłoszone. Nauczyciele oraz uczniowie powinni sie trzymać w domach na tymczasowej kwarantannie dopóki wyniki nie zostaną odczytane, to dotyczy również tych co przebywają na kwarantannie domowej. Na tym etapie w Bolungarvíku nie uważa się za konieczność całkowity zakaz zgromadzeń masowych. Jednak zachęcamy ludzi do trzymania się w domach, utrzymywać odległość komunikacyjna, ograniczyć wszelkie niepotrzebne podróże i o przestrzeganie istrukcji władz. Trwają prace nad śledzeniem rozwoju zakażeń oraz czekamy na wyniki z próbek. Wiele osób jest już poddanych kwarantannie.


Osoby które mają objawy mają pozostać w domach i skontaktować się telefonicznie z Instytutem Zdrowia na Vestfjordach ( Szpiatalem w Ísafjörður ) numer telefoniczny 450 4500. Próbki są pobierane w dni robocze w Isafjordzie miedzy godziną 10 a 11, przed proszę się skontaktować z lekarzem.

 

Zobacz więcej instrukcji dotyczących kwarantannty. 
Inne pomocne wiadomości.

 

Operacje ochrony ludności na Vestfjordach

 

 

Covid-19 Infection Confirmed in Bolungarvík

 

Covid-19 infection has been confirmed in Bolungarvík and results from more tests are pending. The Local Crisis Coordination Center, in cooperation with the Chief Epidemiologist, Department of Civil Protection and Emergency Management and school authorities, has decided to suspend all school in grades 5 through 10 at the Bolungarvík primary school. This takes effect 1st April and is valid until further notice. All students and their teachers should stay at home in quarantine while the extent of infections is assessed.

At this stage, no further formal restrictions will be imposed. However, we urge people to stay at home when possible, maintain social distance, limit travel and follow other instructions from the The Directorate of Health. Health authorities are working on tracing possible infections. Results from more tests are awaited. A significant number of people are in quarantine and isolation already.

People that feel symptoms should stay at home and contact the Westfjords Healthcare Institute (Heilbrigðisstofnun Vestfjarða) on tel. 450 4500. Tests for Covid-19 are taken every day at Isafjordur at 10-11 o’clock, however, everyone needs to contact a doctor at the Westfjords Healthcare Institute first.

See further quarantine information. 
Other useful information.

 

The Local Crisis Coordination Center

Bakvarđasveit Heilbrigđisstofnunar Vestfjarđa

31.03 2020 | Sigríđur Lára Gunnlaugsdóttir

Heilbrigðisstofnun jVestfjarða leitar nú að fólki til að skrá sig í bakvarðasveit Heilbrigðisþjónustu Vestfjarða. Alltaf getur eitthvað komið upp á. Þjónusta hefur nú þegar raskast nokkuð vegna viðbragða við Covid-19, en mögulegt er að hún raskist enn meira ef sjúklingar eða starfsfólk þurfa að fara í sóttkví, einangrun eða sýkjast af veirunni. 

Við leitum að fólki sem getur stokkið inn með skömmum fyrirvara í styttri eða lengri tíma og í hvaða starfshlutfalli sem er.

Starfsemin er á Patreksfirði, Þingeyri, Bolungarvík og Ísafirði. Störfin eru í aðhlynningu á hjúkrunarheimilum, aðstoð í eldhúsi, ræstingu og fleiru sem til fellur.

Sendu okkur línu á netfangið hvest@hvest.is með upplýsingum um nafn, menntun, reynslu, í hvaða póstnúmeri þú býrð og annað sem þú telur þörf á að komi fram.

Við minnum á að öll laus störf hjá okkur eru auglýst á Starfatorgi. Fyrir fólk með heilbrigðismenntun gildir einnig bakvarðasveit heilbrigðisþjónustu ( https://www.stjornarradid.is/…/Bakvardasveit-heilbrigdisth…/). Auk þess má benda á bakvarðasveit velferðarþjónustu (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…) sem hugsuð er fyrir velferðarþjónustu sveitarfélaga á landsvísu

Starfsmenn Hvest í viđtali í Landanum

23.03 2020 | Sigríđur Lára Gunnlaugsdóttir

Í Landaþættinum sem sýndur var síðasta sunnudag er umfjöllun um viðbrögð við heilablóðfalli. Fjallað er um verkefnið "Slag innan tímamarka" þar sem unnið er eftir samræmdum verkferlum um allt land. Í innslaginu er meðal annars rætt við starfsfólk Hvest um hvernig þetta verkefni hefur reynst. Umjöllunin um heilablóðfall byrjar á 01:58 og viðtölin við Súsönnu, Örn og Guðbjörgu koma rúmri mínútu síðar.

 

Þáttinn í heild sinni má sjá hér: https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/landinn/29058/8l3ph7

 

 

 

 

 

Talsverđar breytingar á ţjónustu vegna COVID-19

20.03 2020 | Gylfi Ólafsson

Á næstu dögum verða gerðar enn frekari breytingar á þjónustu og starfsemi Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Þetta er gert til að lágmarka hættu á útbreiðslu COVID-19 og vernda viðkvæma starfsemi og skjólstæðinga okkar. 

 

Helstu atriðin eru þau að síma- og netþjónusta verður efld til muna, en heimsóknir á heilsugæslur, slysadeild og aðrar deildir bannaðar nema með bókaðan tíma. 

 

Nánari upplýsingar. 

Fyrri síđa
1
234567565758Nćsta síđa
Síđa 1 af 58
Vefumsjón