Ponizej po Polsku

English below

 

Aðgerðastjórn almannavarna á Vestfjörðum hefur í samráði við sóttvarnalækni og almannavarnardeild ríkislögreglustjóra ákveðið að bregðast við Covid-19 smiti í Bolungarvík, Hnífsdal og á Ísafirði með hertum aðgerðum, eins og hér greinir:

 • Leik- og grunnskólum í Bolungarvík og á Ísafirði verði lokað frá og með morgundeginum 2. apríl 2020. Þó skulu börn á forgangslistum fá vistun á leikskólum og 1. og 2. bekkjum grunnskóla.   

 • Samkomubann verði miðað við 5 manns (þetta á þó ekki við um fjölskyldur sem búa á sama heimili).    

 • Fjöldi viðskiptavina í stærri verslunum (>150 fermetrar) sé að hámarki 30 á hverjum tíma.

 • Hvatt er til þess að fólk haldi sig heima, haldi samskiptafjarlægð, takmarki ferðir og fylgi leiðbeiningum yfirvalda.

Þeim vinnustöðum eða hópum sem telja sig þurfa undanþágu er bent á að sækja um slíkt hjá heilbrigðisráðuneytinu.

 

Rauði Kross Íslands veitir fólki í sóttkví og einangrun aðstoð í síma, 1717.

Þessi ráðstöfun er tímabundin, ætluð til að hefta Covid-19 smit. Smitrakning stendur yfir og beðið er niðurstöðu nokkurs fjölda sýna sem tekin hafa verið.

 

Ákvörðunin tekur að svo stöddu ekki til Suðureyrar, Flateyrar, Þingeyrar eða Súðavíkur. Er það á grundvelli stöðu smitrakningar í dag. Áfram eru íbúar á þessum stöðum hvattir til að fylgja almennum reglum og leiðbeiningum.  

 

Fólk sem finnur til einkenna á að halda sig heima og hafa samband við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða í síma 450 4500 eða á heilsuvera.is. Tekin eru sýni alla virka daga á Ísafirði kl. 10-11, en fyrst þarf að fá samband við lækni. Spurningum um sjúkdóminn sjálfan er mörgum svarað á Covid.is.

 

Frekari upplýsingar um þessar reglur verða veittar í netfanginu yfirstjorn-lvf@logreglan.is og á Facebook-síðu Lögreglunnar á Vestfjörðum.

 

Aðgerðastjórn almannavarna á Vestfjörðum, 1. apríl 2020.

 

Zaostrzenie działań z powodu Covid-19 w Bolungarviku oraz Isafjordzie

Wydział Ochrony Ludnośći i Zarządzania Kryzysowej na Westfjordach w porzumieniu z epidemiologami oraz Wydziałem Głównym Ochrony Ludnośći i Zarządzania Kryzysowego Kraju, postawnowili zareagować na zakażenie Covid-19 w miejscowościach: Bolungarvik, Hnifsdalur oraz w Isafjordur zaostrzeżonymi działaniami o których jest mowa poniżej:

 • Przeczkola i szkoły podstawowe w Bolungarviku oraz Isafjordzie będą zamknięte od dnia jutrzejszego 2. Kwietnia 2020. Lecz dzieci które są zapisane na listach priorytetowych dostaną miejsce w przeczkolach, oraz klasy 1.- 2. W szkołach podstawowych. 
 • Zakaz spotykań masowych zostają zmniejszone do 5 osób. ( nie dotyczy rodzin które maja ten sam adres zamieszkania ) 
 • Liczba klientów w większych sklepach  (>150 metrów kawadratowych ) wynosi maksymalnie 30 osób. 
 • Ludzie są zachęcani do pozostania w domach, utzrymywaniu odległości komunikacyjnej, ograniczenia wszelkich podróży i przestrzegania wytycznych rządu.

Miejsca pracy lub grupy które uważają że potrzebują wyjątku, zaleca się  złożenia specjalnego wniosku w Ministerstiwe Zdrowia. Czerwony krzyż oferuje swoją pomoc telefoniczną podczas kwarantanny oraz izolacji numer telefoniczny 1717. Te środki są  tymczasowe, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia Covid-19. Śledznie infekcji jest w trakcie, oraz oczekujemy na wyniki z wielu próbek które zostały pobrane. 

Powyżej zastosowania nie tyczą się miast: Sudureyri, Flateyri, Þingeyri oraz Sudaviku. Jest to na podstawie śledzenia zakażeń z dnia dzisiejszego. Mieszkańcy tych miast są dalej proszeni o  przestrzeganie wszelkich zasad i instrukcji. 

Ludzie którzy odczuwają jakiekolwiek objawy są prosznie o pozosatnie w swoich domach oraz o kontakt  telefoniczny z Instytutem Zdrowia na Westfjordach ( Szpitalem w Isafjordur) numer telefoniczny: 450 4500 lub przez heilsuvera.is. Próbki są pobierane w dni robocze w godzinach 10- 11, przed przybyciem proszę się najpierw skontaktować z lekarzem. 

Wszelkie pytania i odpowiedzi dotyczące zakażenia Covid-19 można znaleść można na stronie Covid.is. Więcej informacji na temat tych zasad można uzyskać przez wysłanie wiadomości na pocztę internetową yfirstjorn-lvf@logreglan.is lub na facebook stronie Policji na Vestfjordach ( Lögreglan á Vestfjörðum). 

Restrictions in Ísafjörður, Hnífsdalur and Bolungarvík in Response to Covid-19

The Local Crisis Coordination Center, in cooperation with the Chief Epidemiologist, Department of Civil Protection and Emergency Management, has decided to take further action regarding restrictions of movement in response to confirmed Covid-19 infections in Ísafjörður, Hnífsdalur and Bolungarvík, as follows.

 • All kindergartens and primary schools are suspended effective 2nd April. Children on priority lists in kindergartens and 1st and 2nd grade are exempt from this. Parents who work in healthcare or in essential roles are applicable for the priority list, see www.island.is. 

 • Gatherings of more than 5 people are not allowed, except within families. 

 • Large shops are restricted to 30 customers at a time.

 • People are encouraged to stay at home, maintain social distance, limit travel and follow other instructions from the The Directorate of Health. 

Essential workplaces can apply for exceptions from the Ministry of Health. 

The Red Cross offers people assistance in getting necessities, such as groceries. Call 1717. 

This is a temporary measure, intended to halt the spread of Covid-19. Health authorities are working on tracing possible infections. Results from more tests are awaited. A significant number of people are in quarantine and isolation already.

At this time, the decision does not apply to Suðureyri, Flateyri, Þingeyri and Súðavík, based on the status of infection-tracking today. However, all residents are encouraged to follow general rules and directions from health authorities.

People that feel symptoms should stay at home and contact the Westfjords Healthcare Institute (Heilbrigðisstofnun Vestfjarða) on tel. 450 4500. Tests for Covid-19 are taken every day in Ísafjörður at 10-11 o’clock, however, everyone needs to contact a doctor at the Westfjords Healthcare Institute first. Many questions regarding Covid-19 infection are answered on wwww.covid.is

For further information on these rules please contact yfirstjorn-lvf@logreglan.is and the Westfjords Police Facebook page “Lögreglan á Vestfjörðum”

The Local Crisis Coordination Center  April 1st 2020


Höf.:GÓ