W tych tygodniach zmieniają się zasady sprzątania w budynkach Instytutu Zdrowia Vestfjörður w Torfnes na Ísafjörður.

Firma Massi thrif sprząta w placówce od około 20 lat. Jednakże dużą część sprzątania wykonał dział sprzątania. Istniał powód, aby dokonać przeglądu poczynionych ustaleń, w związku z czym umowa z Massą została rozwiązana tej zimy ze skutkiem na dzień 31 sierpnia. Następnie, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, zlecono wspólne sprzątanie budynku głównego i Eyri. W przygotowaniu przetargu pomagały zamówienia publiczne. Otrzymano jedną ofertę od firmy Sólar. Spełniał wszystkie warunki przetargu i był znacznie poniżej budżetu organizacji. Obecnie firma zajmuje się czyszczeniem urządzeń sanitarnych m.in. w Landspítala Fossvogi i licznych domach opieki.

Sólar przejmuje sprzątanie 1 października. Firma rozpoczęła przygotowania i w najbliższych dniach ogłosi ogłoszenie o pracownikach. Dział sprzątania w dotychczasowej formie zostanie zamknięty. Polityka ta była jasna od tej zimy i po raz ostatni została przedstawiona pracownikom w tym tygodniu na spotkaniu z przedstawicielami związku zawodowego Vestfjörður. Pracownicy działu zostaną zaproszeni do przeniesienia się do pracy i teraz wykorzystują ten czas na przemyślenie sprawy i rozmowę z kierownikiem ds. zasobów ludzkich, jakie rozwiązania będą odpowiednie dla każdego z nich.

Instytut Zdrowia Vestfjörður dziękuje Massie Thrifim za wieloletnią współpracę i nie może się doczekać współpracy z firmą Sólar.