Instytut Zdrowia Vestfjörður powstał w obecnej formie w 2014 r., kiedy połączyły się dawny Instytut Zdrowia Vestfjörður i Instytut Zdrowia Patreksfjörður. Instytut zatrudnia zwykle 250 osób na około 190 pełnoetatowych stanowiskach.

Największe placówki znajdują się w Ísafjörður, gdzie prowadzony jest szpital, opieka zdrowotna i dom opieki Eyri. Patreksfjörður posiada zintegrowany oddział szpitalny i pielęgniarski oraz opiekę zdrowotną. w Bolungarvíku znajduje się dom opieki Eyri i ośrodek zdrowia. W Þingeyri znajduje się dom opieki Tjörn i ośrodek zdrowia. W Bíldudal, Flateyri, Súðavík, Suðureyri i Tálknafjörður obowiązują pieczęcie opieki zdrowotnej.

Instytut Zdrowia Vestfjörður jest państwowy. Prezesa powołuje Minister Zdrowia na pięcioletnią kadencję. Zarząd podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje w pracy organizacji, ale najważniejsze decyzje muszą być przedkładane radzie zawodowej organizacji.

Dzielnica zdrowia

Okręg zdrowotny Vestfjörður obejmuje pięć gmin: Bolungarvíkurkaupstað, Ísafjörðarbær, Súðavíkurhrepp, Tálknafjörðurhrepp i Vesturbyggð.

Zaktualizowano 20 czerwca 2023 r. (GO)

Czy strona była pomocna?