Poniżej znajdują się główne komitety i rady działające w ramach organizacji oraz nasi przedstawiciele w stałych komisjach i radach prowadzonych przez państwo i gminy. To nie jest wyczerpująca lista, częściowo dlatego, że pracownicy organizacji zasiadają również w zarządach i radach na własnych warunkach.

Zarząd

Zarząd zarządza organizacją na co dzień. Więcej o zarządzaniu wykonawczym w Schemat organizacyjny.

Zarządzanie Patreksfjörður

Zarząd powstał w trakcie zmian organizacyjnych na początku 2020 roku. Główny kontraktor medyczny jest obserwatorem na dyżurze. Kierownik pielęgniarstwa zasiada w zarządzie, ale inni członkowie zarządu mają prawo brać udział w posiedzeniach, gdy wymaga tego porządek obrad.

 • Kierownik pielęgniarstwa w Patreksfjörður: Hrafnhildur Ólöf Ólafsdóttir
 • Kierownik oddziału szpitalnego: Lilja Sigurðardóttir
 • Kierownik operacyjny: Magnús Sveinbjörnsson
 • Lekarz główny wykonawca: Jón BG Jónsson
Myndin sýnir skipurit rekstrarstjórnar. Efst er hjúkrunarstjóri og fyrir neðan tengist framkvæmdastjórn. Undir hjúkrunarstjóra eru fjögur box, yfirverktaki lækna, verkefnastjóri heilsugæslu, deildarstjóri legudeildar og rekstrarstjóri.
Zarządzanie operacyjne w Patreksfjörður

Profesjonalna porada

Rada Zawodowa zebrała się w obecnym kształcie dopiero w grudniu 2020 roku na podstawie zmian dot Ustawa 40/2007 o świadczeniach zdrowotnych. Rada zawodowa ustaliła zasady praktyki, które można zobaczyć poniżej.

Przedstawiciele w radzie zawodowej:

 • Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir, prezes, inne zawody
 • Helga Rebekka Stígsdóttir fh ratownicy medyczni
 • Pielęgniarki Lilja Sigurðardóttir fh

Komitet Bezpieczeństwa Region Północny

Komitet Bezpieczeństwa Regionu Północnego od 1 października 2021 do 1 października 2023.

Komisja bezpieczeństwa działa rozporządzenia 920/2006 w sprawie organizacji i wykonywania pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Myndin sýnir tvo dálka. Vinstra megin er öryggistrúnaðarmenn, sem eru fulltrúar starfsmanna. Þar undir eru Amy Melissa Reynisdóttir og Unnur Árnadóttir. Hægra megin eru öryggisverðir sem fulltrúar stofnunar. Þar eru Hildur Elísabet Pétursdóttir og Signý Þöll Kristinsdóttir.

Komitet Bezpieczeństwa Region Południowy

Komitet bezpieczeństwa dla regionu południowego jest powoływany od 1 października 2021 r. do 1 października 2023 r.

Komisja bezpieczeństwa działa rozporządzenia 920/2006 w sprawie organizacji i wykonywania pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Öryggistrúnaðarmaður, fulltrúi starfsmanna, er vinstra megin, Jóhann Örn Hreiðarsson. Hægra megin eru öryggisverðir, fulltrúar stofnunar. Þar eru Gerður Rán Freysdóttir og Hermann Grétar Jónsson.

Dowództwo Awaryjne Obszaru Północnego

Zarządzanie w sytuacjach awaryjnych jest zdefiniowane w planie awaryjnym organizacji dla Regionu Północnego.

Kontrola reaktywna:Zamienniki 1Zamienniki 2
Główny DyrektorMenedżer finansowyGłówny księgowy
Lúdvika ÞorgeirssonaElísabet SamúelsdóttirHalldóra Þórðardóttir
Dyrektor medycznyLekarz służby zdrowiaLekarz
Susanna B. ÁstvaldsdóttirKristrún GuðmundsdóttirLekarz dyżurny pod telefonem
Dyrektor PielęgniarstwaKierownik oddziału stacjonarnegoPielęgniarka
Hildur Elísabet PétursdóttirRannveig Björnsdóttir / Þórunn PálsdóttirSara Guðmundsdóttir

Dowództwo Odpowiedzi Obszaru Południowego

Zarządzanie kryzysowe w obszarze południowym (na południe od korytarza Dýrafjörður) jest określone w planie awaryjnym dla tego obszaru. Ze względu na niewielką liczbę osób pracujących na co dzień w placówce w Patreksfjörður plan zakłada wezwanie zarówno pogotowia ratunkowego, jak i wszystkich zastępców w razie wypadku grupowego.

Zarządzanie kryzysoweZamienniki 1Zamienniki 2Zamienniki 3
Główny Dyrektor
Lúdvika Þorgeirssona
Dyrektor pielęgniarstwa Hildur Elísabet PétursdóttirKierownik operacyjny
Magnúsa Sveinbjörnssona
Menedżer finansowy
Elísabet Samúelsdóttir
Kierownik pielęgniarski
Hrafnhildur Ólöf Ólafsdóttir
Kierownik oddziału stacjonarnego
Lilja Sigurðardóttir
PielęgniarkaPielęgniarka/ratownik medyczny na miejscu
Lekarz dyżurny w PatreksfjörðurDyrektor medyczny Súsanna B. ÁstvaldsdóttirStarszy lekarz służby zdrowia
ÁEV
Lekarz dyżurny w Ísafjörður

Komitet ds. Porozumień Instytucjonalnych

Komitet ds. Porozumień Instytucjonalnych zajmuje się wszelką korespondencją związaną z przygotowywaniem i zawieraniem porozumień instytucjonalnych.

 • Hanna Thora Hauksdóttir, przewodnicząca
 • Elísabet Samúelsdóttir
 • Arna Grétarsdóttir Sulebust
 • Hildur Elísabet Pétursdóttir
Myndin sýnir skipurit með mannauðsstjóra efst. Undir því eru þrjú box; framkvæmdastjóri hjúkrunar, launafulltrúi og fjármálastjóri.

Komitet Leków

Instytucja zdrowia ma działającą komisję lekarską, która zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z medycyną w placówce. Komitet działa zgodnie ze swoim mandatem.

Główni przedstawiciele

 • Súsanna Ástvaldsdóttir Dyrektor medyczny, przewodnicząca
 • Jónas Þ. Farmaceuta Birgissona
 • Pielęgniarka Sólveig Pálsdóttir

Przedstawiciele biorący udział w posiedzeniach mają wolność słowa i prawo do składania wniosków:

 • Jóhanna Hafsteinsdóttir technik farmaceutyczny
 • Farmaceuta Ramon Flaviá Piera
 • Hrafnhildur Ólöf Ólafsdóttir kierownik pielęgniarstwa Patreksfjörður
Myndin sýnir skipurit með framkvæmdastjóra lækninga sem formann og undir honum lyfjafræðing og fulltrúa framkvæmdastjóra hjúkrunar. Fyrir neðan eru, með tillögu- og málfrelsi (og boðuð á fundi): Hjúkrunarstjóri Patreksfirði, lyfjatæknir og lyfjafræðingur suðursvæði.
Schemat organizacyjny Komisji Leków

Komitet Bezpieczeństwa Danych

Komitet ds. Bezpieczeństwa Danych spotyka się 4-6 razy w roku. Komisja sprawdza, czy odniesienia w historii są zgodne z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i kodeksami postępowania. Omówiono również inne kwestie związane z danymi i dokumentacją medyczną. Komitet przedkłada zarządowi protokół z posiedzenia

Kolejność

 • Dyrektor, Prezes
 • Susanna Ástvaldsdóttir
 • Jakob Einar Úlfarsson, kierownik systemu Sago
 • Elín Hólm, kierownik ds. jakości w firmie Sago
Myndin sýnir skipurit með forstjóra efstan. Undir honum eru framkvæmdastjóri lækninga, kerfisstjóri Sögu og gæðastjóri Sögu.

Przedstawiciele w komisjach i radach

Komitet bezpieczeństwa publicznego okręgu Ísafjarðarbær i Súðavíkur

 • Súsanna Björg Ástvaldsdóttir główny członek

Rada Akcji Obrony Cywilnej

Od 2022:

 • Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir główny członek
 • Zastępca Margrét Kristjánsdóttir

Komitet Obrony Cywilnej hrabstwa West Barðastrandar

 • Hrafnhildur Ólöf Ólafsdóttir główny członek

Rada Starszych miasta Ísafjörður

Od 29 września 2020 r.:

 • Heiða Björk Ólafsdóttir główny członek
 • Zastępca Hildur Elísabet Pétursdóttir

Profesjonalna Rada Centrum Rozwoju Islandzkiej Opieki Zdrowotnej

Súsanna Björg Ástvaldsdóttir

Różne role poza schematem

zastępca dyrektora: dyrektor pielęgniarstwa

Naczelny Lekarz Przychodni: Starszy lekarz służby zdrowia

Główny lekarz oddziału szpitalnego w Ísafjörður: Dyrektor medyczny

Okręgowy lekarz epidemiologii: Starszy lekarz służby zdrowia

Specjalista ds. prywatności: Elin Holm

Zaktualizowano 1 marca 2024 r. (JEU)

Czy strona była pomocna?