Zarząd

Zarząd doradza dyrektorowi generalnemu, a dyrektor generalny musi podejmować ważne decyzje dotyczące usług i operacji organizacji pod kierownictwem. Centrum Zdrowia Vestfjörður ma sześcioosobowy zarząd. Zarząd spotyka się w każdy wtorek o godz 13:00.

Zarząd od 16 października 2023 r.:

  • Hildur Elísabet Pétursdóttir została mianowana dyrektorem generalnym
  • Súsanna Ástvaldsdóttir kierownik medyczny
  • Hrafnhildur Ólöf Ólafsdóttir kierownik pielęgniarstwa Patreksfjörður
  • Rannveig Björnsdóttir Dyrektor ds. pielęgniarstwa (zastępstwo)
  • Hanna Þóra Hauksdóttir Kierownik ds. Zasobów Ludzkich
  • Elísabet Samúelsdóttir CFO

Inni menedżerowie

Inni menedżerowie w organizacji zwykle posiadają ten tytuł kierownik działu, chociaż niektóre noszą inne tytuły ze względów historycznych.
W niektórych przypadkach zastępcy kierowników działów i kierownicy projektów podlegają kierownikom działów.

Zobacz listę menedżerów w Lista pracowników.

Zaktualizowano 26 października 2023 r. (GO)

Czy strona była pomocna?