Dzisiaj przed południem wykonano tomografię komputerową pierwszych dwóch pacjentów na oddziale rentgenowskim Fjörðungssykrahús w Ísafjörður.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy trwały ciężkie prace związane z instalacją i kompletacją zaplecza dla nowego tomografu komputerowego, które zostały zebrane pod przewodnictwem grupy pasjonatów przy licznym udziale osób prywatnych, firm i stowarzyszeń.

Konieczne było podjęcie szeroko zakrojonych zmian w oddziale RTG szpitala, a zmian było więcej niż przewidywano. Następnie rozpoczęto montaż tomografu wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami. 

Dziś rano duża grupa radiologów przyjechała pomóc przy pierwszym obrazowaniu, które poszło dobrze.

W tym momencie personel i kierownictwo organizacji chcieliby skorzystać z okazji, aby podziękować wszystkim dobroczyńcom Centrum Zdrowia i Fjörðungssúkrahús w Ísafjörður za wielką życzliwość i przywiązanie, jakie okazywali teraz iw przeszłości.Szef: TAK