W piątek 21 października pracownicy Instytutu Zdrowia Vestfjörður zostali wezwani na spotkanie robocze w związku z dużymi cięciami w finansowaniu opieki zdrowotnej w północnej części Vestfjörður w przyszłym roku.

W spotkaniu wzięło udział około 80 pracowników, co znacznie przewyższyło oczekiwania. Zostali oni podzieleni na 5 grup, które obejmowały wszystkie działy i obszary funkcjonalne organizacji. Zadaniem grup było przedyskutowanie i udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących możliwych optymalizacji, oszczędności i cięć w poszczególnych działach.
Na zakończenie dyskusji każdy z członków grup mógł indywidualnie odpowiedzieć na zadane pytania i anonimowo zgłosić swoje sugestie do stosu notatek, który powstał w wyniku spotkania. Wszystkie propozycje zostaną następnie przeanalizowane przez komitet wykonawczy HV.
W ten sposób pracownicy mogą mieć bezpośredni udział w tym, co oznacza, że możliwe będzie sprostanie tym cięciom. W ten sam sposób Komisja uzyskuje znacznie więcej perspektyw dotyczących dostępnych możliwości oszczędności.
Ponieważ grupy nie miały okazji zobaczyć pytań, z którymi zmagały się inne grupy, pytania wszystkich grup zostaną wywieszone, aby wszyscy mogli je zobaczyć, a pracownicy mogą się z nimi zmagać i anonimowo umieszczać swoje sugestie w specjalnej skrzynce.


Autor: H.H