W następstwie porozumienia między Ísafjarðarbær a SKG veitingar ehf. sprzedaż żywności z kuchni FSI do Hlífar zostanie wstrzymana 1 października

28 lutego Ísafjarðarbær rozwiązał umowę między Działem Obsługi Hlífar a Instytutem Zdrowia Ísafjarðarbær dotyczącą sprzedaży gotowych posiłków i składników na obiady i śniadania od 25 maja 2000 r. Zawarto krótkoterminową umowę, która obecnie wygasła i nowe strony będą przejmie obsługę od jutra.

W tym momencie należy podziękować mieszkańcom i personelowi Hlífar za ich dobrą działalność przez te wszystkie lata i życzyć im wszystkiego najlepszego.

Należy zauważyć, że w ubiegłym roku w Hlíf rozdano 20 310 racji żywnościowych, co oznacza wzrost o 220 rok do roku. 


Szef: TAK