Wczoraj, 28 maja, uzgodniono zatrudnienie pielęgniarki Huldy Karlsdóttir na stanowisku szefa oddziału pielęgniarskiego w Bolungarvíku. Hulda urodziła się w 1955 roku i ukończyła Nową Szkołę Pielęgniarstwa w 1978 roku.

Hulda uczestniczyła w różnych kursach z zakresu zarządzania, geriatrii i innych związanych z pielęgniarstwem zarówno w kraju, jak i za granicą.
Hulda pracuje w Instytucie Zdrowia Bolungarvík nieprzerwanie od 1997 r., z małymi przerwami od 1987 r. Hulda była dyrektorem pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia Bolungarvík do końca roku 2008/2009.


Szef: TAK