Pielęgniarka Hörður Högnason została zatrudniona jako dyrektor pielęgniarstwa w placówce.  

Hörður urodził się w Ísafjörður w 1952 r. i ukończył Szkołę Pielęgniarstwa Íslands w 1978 r. Studiował na podyplomowym kursie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Nowej Szkole Pielęgniarstwa w latach 1978-1981. 

Hörður pracował w instytucie i jego poprzednikach w latach 1981 - 1989 jako ordynator oddziału pielęgniarskiego i pielęgniarka anestezjologiczna. Następnie pracował jako dyrektor pielęgniarstwa w szpitalu Fjörður w Ísafjörður 1989 – 1998 oraz jako dyrektor pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia Ísafjörður 1998 – 2009.

Hörður został mianowany kierownikiem pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia Vestfjörður od początku ubiegłego roku.

 


Szef: TAK