9/7/2014                               

  • Velferðarráðuneytið
    Ministerstwo Opieki Społecznej

Minister Zdrowia wydał dziś rozporządzenie w sprawie dalszego łączenia zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z nim instytucje będą połączone w trzech okręgach zdrowia. Oznacza to zakończenie fuzji placówek służby zdrowia w identyczny sposób we wszystkich okręgach służby zdrowia w kraju Ustawa o służbie zdrowia nr 40 z 2007 przypuszczać

  • Fundacja Zdrowia Vestfjörður i Fundacja Zdrowia Patreksfjörður zostaną połączone w Fundację Zdrowia Vestfjörður.
  • Instytucje zdrowotne w Blönduós, Sauðárkrók, Fjallabyggð, ośrodki zdrowia w Dalvík i Akureyri oraz Instytut Zdrowia Þingeyinga zostaną połączone w Instytut Zdrowia Norðurland.
  • Instytucje zdrowotne z południowego wschodu, południa i Wysp Vestmanna zostaną połączone w Instytut Zdrowia Południa.

Fuzje wejdą w życie 1 października, kiedy nowi prezesi przejmą połączone organizacje. Stanowiska trzech dyrektorów generalnych będą ogłaszane jako otwarte dla aplikacji, a termin składania wniosków upływa 1 sierpnia.

Celem łączenia zakładów opieki zdrowotnej jest wzmocnienie jednostek operacyjnych i zarządczych, zwiększenie bezpieczeństwa w gminach o dobrej ochronie zdrowia oraz lepsze wykorzystanie środków finansowych. Dzięki fuzjom podejmowanie decyzji w coraz większym stopniu przenosi się z ministerstw na miejscową ludność.

Przygotowując się do fuzji, przyszli dyrektorzy wraz z pracownikami ministerstwa będą konsultować się z radnymi w poszczególnych obszarach.


Szef: TAK