Þorsteinn Jóhannesson, dyrektor medyczny Instytutu Zdrowia Vestfjörður, przekazał „Urządzenie kontroli zdrowia” ministrowi zdrowia Ögmundowi Jónassonowi, który odwiedził instytut dziś rano.

W rzeczywistości była to rękojeść noża i dwa ostrza. Þorsteinn powiedział, że w przypadku proponowanej obniżki można zastosować inne opcje, które, miejmy nadzieję, byłyby krótkotrwałe. Drugie ostrze, które również było ostrzone powietrzem, mogło służyć do cięcia i byłoby to znacznie przyjemniejsze użycie niż cięcie. Następnie Þorsteinn wręczył Ögmundowi szczypce do płytek, które są bardzo przydatne, jeśli badani są na tyle mali, że mogą trzymać je w dłoni.

Nie ma takiej potrzeby, ponieważ placówka, podobnie jak inne placówki służby zdrowia, w najbliższym czasie musi zamknąć żagle.

Nie ma jednak wątpliwości, że nóż jest ostry, ponieważ Instytut Zdrowia Vestfjörður, dawniej Instytut Zdrowia Ísafjörður, zawsze dobrze trzymał się przekazywanych mu pieniędzy.

Należy również zauważyć, że organizacja i jej personel nigdy wcześniej nie musiały brać udziału w oszczędnościach, ponieważ do tej pory działania charakteryzowała powściągliwość i oszczędność, wszystko to sprawia, że nie można mówić o jakimkolwiek przyspieszeniu w działaniu organizacji w ostatnich 15 lat, jeśli nie teraz.


Kierownik: ONZ