Na przełomie roku 2005/2006 nastąpi zmiana w procesie wynagrodzeń większości zakładów opieki zdrowotnej w kraju.

Nowelizacja stanowi, że państwo zdecydowało się na wprowadzenie centralnego systemu wynagrodzeń, który Państwowa administracja finansowa się zajmie.

Zamiast, jak miało to miejsce, każda agencja zajmowałaby się własną obsługą płac, jak to miało miejsce w przeszłości, samo przetwarzanie płac będzie teraz realizowane centralnie w Reykjavíku.

Na zdjęciu widać część ostatnich wydrukowanych pasków wypłaty System wynagrodzeń instytucji, dotarły w kopertach.Szef: TAK