Epidemiolog we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Policji Krajowej opublikował dwie broszury instruktażowe dotyczące grypy, która rozprzestrzenia się na całym świecie.

Broszury wydawane są m.in. po to, aby uczyć ludzi i informować ich, jak zmniejszyć ryzyko infekcji oraz jak powinni zachowywać się w sytuacjach, które mogą zaistnieć w związku z grypą. Jak wiadomo, na Islandii wykryto kilka przypadków epidemii grypy, ale jak dotąd choroba wywołana wirusem przebiegała raczej łagodnie, a objawy przypominały zwykłą grypę. Istnieje jednak powód, aby przypominać opinii publicznej, aby zwracała szczególną uwagę. Oprócz już opublikowanych broszur informacyjnych warto zwrócić szczególną uwagę na następujące strony internetowe:

Broszury są dostępne tutaj w formacie pdf, ale kopie papierowe zostały rozesłane po całym kraju i znajdują się przed ośrodkami zdrowia i gdzie indziej.


Szef: TAK