Na posiedzeniu zarządu instytutu w dniu 29 czerwca uzgodniono zatrudnienie Þorsteina Jóhannessona, głównego lekarza, na stanowisko dyrektora medycznego instytutu od 1 lipca. Stanowisko zostało ogłoszone jako otwarte do aplikowania w

Þorsteinn urodził się w Ísafjörður w 1951 roku i ukończył Uniwersytet Islandzki w 1977 roku.
Licencje specjalisty chirurgii ogólnej uzyskał w 1985 i 1986 roku w Niemczech. Studia doktoranckie ukończył w 1989 roku, a jego praca doktorska dotyczyła rokowania w ostrym zapaleniu trzustki.
Þorsteinn jest naczelnym lekarzem Fjörðungssúkrahús w Ísafjörður od 1990 roku.


Szef: TAK