Dom opieki Eyri zostanie otwarty pod koniec roku. Brakuje zarówno ratowników medycznych, jak i pracowników niewykwalifikowanych do prac opiekuńczych i pokrewnych. Więcej informacji w zakładce "DOSTĘPNE PRACY".

Autor: H.H