Minister opieki społecznej Guðbjartur Hannesson i burmistrz Daníel Jakobsson podpisali dziś umowę na budowę 30-pokojowego domu opieki w Ísafjörður. Podpisano również umowę dotyczącą wspólnego projektu opieki nad osobami starszymi w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem Flateyri.

W Ísafjörður nie ma domu opieki, ale Instytut Zdrowia Vestfjörður w Ísafjörður ma oddział geriatryczny, który opiekuje się przewlekle chorymi pacjentami. Na posiedzeniu rządu, które odbyło się w Ísafjörður 5 kwietnia ub.r., postanowiono nawiązać współpracę ze stowarzyszeniem miejskim w sprawie budowy i eksploatacji 30-pokojowego domu opieki, który byłby finansowany metodą tzw. czynszu. Lokalni mieszkańcy zajmują się projektowaniem i budową domu, gmina ma zagwarantowane finansowanie budowy pożyczką z Funduszu Mieszkaniowego, a Fundusz Rozwoju Osób Starszych płaci gminie czynsz przez 40 lat w wysokości 851 TP3T rat kredytu. Szacunkowe wpłaty z Funduszu Wdrożeniowego to 60 mln ISK rocznie Nowy dom opieki zastąpi dotychczasowe usługi dla pacjentów pielęgniarskich świadczone w Instytucie Zdrowia. Minister ds. Opieki Społecznej Guðbjartur Hannesson mówi, że budowa domu opieki całkowicie zmieni wszystkie placówki dla osób starszych w okolicy i innych osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą mieszkać we własnych domach: ?Zostanie zbudowany zgodnie z ministerstwem Kryteriów Opieki Społecznej dla organizacji domów pomocy społecznej, gdzie nacisk kładzie się na warunki domowe, gdzie określone są wymagania dotyczące układu zewnętrznego i wewnętrznego, wymiarów pomieszczeń, kwestii dostępności i wyposażenia zgodnie z tym, co najlepiej służy potrzebom mieszkańców, krewni i personel.

Wspólny projekt dotyczący usług dla osób starszych

Oprócz umowy z domem opieki podpisano dziś umowę dotyczącą wspólnego projektu w dziedzinie opieki nad osobami starszymi w Ísafjarðarbær, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy warunków we Flateyri. Projekt jest częścią porozumienia ze spotkania rządu w Ísafjörður zeszłej wiosny.
Stronami umowy są Ísafjarðarbær, Instytut Zdrowia Vestfjörður oraz Ministerstwo Opieki Społecznej. Umowa opiera się na wspólnej propozycji miasta i instytutu zdrowia i obejmuje remont mieszkania, pracowni i łazienki w Félagsbær á Flateyri oraz zakup sprzętu i samochodu od instytutu zdrowia.
Rząd przeznacza 20,0 mln kr. do projektu, ale jego realizacja leży w rękach miejscowej ludności.
Thröstur Óskarsson, dyrektor Instytutu Zdrowia Vestfjörður, Guðbjartur Hannesson, minister opieki społecznej, Daníel Jakobsson, burmistrz Ísafjarðarbær, oraz Eiríkur Finnur Greipsson, przewodniczący rady miasta Ísafjörður i komitetu budowy domu opieki w Ísafjörður, podpisali porozumienie w sprawie wspólnego projektu dotyczącego opieki nad osobami starszymi.
(zaczerpnięte ze strony internetowej Ministerstwa Opieki Społecznej)


Szef: TAK