Dziś rano w Ísafjörður rozpoczął się kurs dla personelu terenowego. Po lawinach we Flateyri na początku roku zdecydowano się oferować takie kursy zarówno w południowej, jak i północnej części Vestfjörður. Otrzymał specjalny budżet z Ministerstwa Zdrowia na organizację kursów. Tym razem w regionie południowym nie było wystarczającej liczby uczestników, ale ci, którzy zgłosili się stamtąd, zostali zaproszeni do udziału w regionie północnym z dofinansowaniem kosztów podróży.

Osoby udzielające pierwszej pomocy to ochotnicy, którzy wypełniają lukę od pierwszej reakcji i pierwszej pomocy do czasu przybycia dalszej pomocy na miejsce zdarzenia.

Celem jest, aby społeczność odizolowana z powodu czynników zewnętrznych, takich jak pogoda lub brak transportu, była lepiej przygotowana do reagowania w razie potrzeby i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, gdy przybycie innych wyspecjalizowanych służb może zająć dużo czasu. W ten sposób wioski oddalone od szpitala lub zagrożone zamknięciem mogą zająć się najpilniejszymi problemami zdrowotnymi, jakie mogą się pojawić.

Uczestnicy kursu pochodzą z Tálknafjörður, Þingeyri, Suðureyri, Súðavík i Flateyri, a kurs jest organizowany przez Medical Transport School w Akureyri.


Uczestnicy kursu wraz z Gylfą Ólafsson ze wspaniałego Instytutu Zdrowia Vestfjörður i Sigurður A. Jónsson, komendantem straży pożarnej w Ísafjörður

Autor: SLG