Przedstawiciele Rebekka Stukun Þóreyjar IOOF odwiedzili jednostki stacjonarne FSÍ 2 maja.

W zeszły poniedziałek Helga Sveinbjörnsdóttir, Anna Gunnlaugsdóttir, Þórdís Guðmundsdóttir i Hrafnhildur Samúelsdóttir, przedstawiciele Þóreyjar Þóreyjar IOOF, odwiedzili oddziały szpitalne FSÍ. 
 
Misja była dwojaka, z jednej strony przekazanie 150 tys. ISK na oddział ratunkowy FSÍ na zakup materaca i krzesła Lazy-Boy, a z drugiej strony przekazanie 150 tys. ISK na oddział geriatrii FSÍ Dział do wydania na zakup szafki RTV i krzesła Lazy-Boy.
Fundacja i jej pracownicy doceniają życzliwość okazaną w tych szlachetnych darach Rebekkasstukuna Þóreyjar IOOF.

Na zdjęciu przedstawiciele darczyńców wraz z Auði Ólafsdóttir, kierownikiem Oddziału Ratownictwa Medycznego oraz Rannveigą Björnsdóttir, kierownikiem Oddziału Geriatrii.


Szef: TAK