Pielęgniarka Anette Hansen została dziś mianowana kierownikiem oddziału pielęgniarskiego w ośrodku zdrowia w Ísafjörður.

W wyniku zmian organizacyjnych, które weszły w życie 1 kwietnia ubiegłego roku, utworzone zostało stanowisko kierownika oddziału w ośrodku zdrowia w Ísafjörður.

Kierownik służby zdrowia w Ísafjörður oraz dyrektorzy pielęgniarstwa w Flateyri i Þingeyri podlegają bezpośrednio dyrektorowi instytutu ds. pielęgniarstwa.


Szef: TAK