Prezent od klubu Zonta Fjörgyn

Zontakluburin Fjörgyn pomógł th. 17 grudnia ubiegłego roku przekazał Fundacji Ulfsa 500 000 koron w prezencie, które mają być wykorzystane na sfinansowanie sprzętu lub sprzętu dla Oddziału Położnictwa i Ginekologii HVEST w Ísafjörður. Instytucja Więcej >