Starfseining: Sjúkradeild, 400 Ísafjörður

Umsóknarfrestur: frá 21.03.2024 til 15.04.2024.

Starfshlutfall: -100%


Heilbrigðisstofnun Vestfjarða óskar að ráða deildarstjóra á sjúkradeild á Ísafirði. Um er að ræða 100% starf. 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 270 manns starfa á fjórum megin starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og lögð er áhersla á traust og jákvæðni í samskiptum. 

Boðið er upp á góða aðlögun í upphafi starfs og aðstoð við öflun húsnæðis. Ráðið verður frá 1. maí 2024 eða eftir samkomulagi.

Verkefni

Deildarstjóri ber ábyrgð á mönnun, rekstri og þjónustu deildarinnar. Starfar samkvæmt lögum sem eiga við hverju sinni og fylgir þeim stefnum, áherslum og markmiðum sem sett hafa verið við stofnunina er kemur að þjónustu, mannauði og rekstri. Deildarstjóri ber einnig ábyrgð á því að starfsemi deildarinnar sé rekin á hagkvæman hátt og innan ramma fjárhagsáætlunar. 

Helstu verkefni í faglegri/klínískri starfsemi:

 • Þátttaka í daglegum verkefnum (hjúkrunarstörfum) deildarinnar. 
 • Stuðlar að virku gæða- og umbótastarfi á deildinni.
 • Setur fram og fylgir eftir tillögum um nýjungar í hjúkrun sem stuðla að auknum gæðum hjúkrunar, gagnreyndum starfsháttum og öryggi sjúklinga. 
 • Ber ábyrgð á innleiðingu, aðlögun og endurskoðun klínískra verklagsreglna. 
 • Ber ábyrgð á skráningu sjúkragagna.
 • Ber ábyrgð á atvikaskráningu á deildinni.
 • Ber ábyrgð á að fyrirmælum læknis sé framfylgt svo fremi að það brjóti ekki í bága við þekkingu hans, siðfræði og/eða siðgæðisvitund.
 • Stendur vörð um réttindi sjúklinga og ber ábyrgð á að greiða úr ábendingum sjúklinga, aðstandenda og annarra sem beinast að þjónustu deildarinnar í samvinnu við framkvæmdastjóra hjúkrunar og framkvæmdastjórn. 
 • Tekur þátt í rannsóknar- og þróunarstarfi á vegum stofnunar. 

Á deildinni starfar öflugur hópur um 25 hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða og er þar góður starfsandi sem einkennist af samheldni, vináttu, metnaði og gleði.

Hæfnikröfur

 • Íslenskt hjúkrunarleyfi
 • Viðbótar- eða framhaldsnám sem nýtist í starfi 
 • Stjórnunarreynsla er kostur
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum samskiptum

Laun

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa gert.

Tengiliður/ir

Sækja um

Smelltu hér til að sækja um starfið