A A A

Deildarstjóri fćđingadeildar á Ísafirđi

28.07 2021 | Hanna Ţóra Hauksdóttir

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða óskar að ráða deildarstjóra á fæðingadeild til afleysinga í eitt ár frá september 2021 með möguleika á áframhaldandi starfi. Deildarstjóri ber mönnunarlega, rekstrarlega og faglega ábyrgð á deildinni ásamt daglegum ljósmóðurstörfum og bakvöktum.

 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 250 manns starfa á sjúkra-, heilsugæslu- og hjúkrunarsviði. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og lögð er áhersla á traust og jákvæðni í samskiptum.

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 

Störf ljósmóður felast meðal annars í fæðingarhjálp, umönnun sængurkvenna og nýbura á sjúkrahúsi og í heimahúsum ásamt mæðravernd á heilsugæslustöð. 

  • Deildarstjóri ásamt starfandi ljósmóður við deildina skipta á milli sín daglegum verkum og bakvöktum utan dagvinnu.
  • Ber ábyrgð á skipulagi fæðingardeildarinnar í samvinnu við yfirmenn og samstarfsfólk.
  • Sér um starfsmannahald, mannaráðningar og daglegan rekstur.
  • Ber ábyrgð á gerð vaktaskráa og frágangi á vinnuskýrslum til launadeildar.

 

Hæfniskröfur

  • Íslenskt hjúkrunar- og ljósmóðurleyfi
  • Framhalds- eða sérmenntun sem nýtist í starfi er kostur
  • Starfsreynsla af fæðingadeild er skilyrði
  • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  • Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum samskiptum
  • Almenn ökuréttindi

Frekari upplýsingar um starfið

 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Ljósmæðrafélag Íslands hafa gert.

 

Boðið er upp á góða aðlögun í upphafi starfs og aðstoð við öflun íbúðarhúsnæðis. 

 

Utan vinnu eru lífsgæðin mikil. Tækifærin til útivistar eru allt um kring, enginn tími fer í ferðalög til og frá vinnu. Börnin eru eins og blóm í eggi í leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla, íþróttastarfi, menntaskóla og jafnvel lýðskóla eða háskóla.

 

Fullt af spennandi atvinnutækifærum fyrir maka og margvísleg starfsemi sem krefst háskólamenntunar á svæðinu, sjá til dæmis laus störf á vef Ísafjarðarbæjar. 

 

Með umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt fylgibréfi þar sem gert er grein fyrir hæfni og áhuga á starfinu ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á viðtölum við umsækjendur og innsendum gögnum. 

Tekið er mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar við ráðningu. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu. 

 

Starfshlutfall er 70-90%

Umsóknarfrestur er til og með 3.09.2021

 

Nánari upplýsingar veitir

Hildur Elísabet Pétursdóttir - hildurep@hvest.is - 695 2222
Smelltu hér til að sækja um starfið

Vefumsjón